Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16330 ДГС Разград 03.06.2020 20126 бб, гбр, здб, кл, срлп, цр, чдб Продажба на дървесина 87,236.70 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина 20126 Виж пълна информация
16332 ДГС Разград 03.06.2020 20125 гбр, кл, срлп, тп, трп, чдб Продажба на дървесина 100,772.10 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина 20125 Виж пълна информация
16334 ДГС Разград 03.06.2020 20124 ак, бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пляс, срлп, цр Продажба на дървесина 111,906.10 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина 20124 Виж пълна информация
16336 ДГС Разград 03.06.2020 20026 бб, гбр, здб, кл, срлп, цр, чдб Добив на дървесина 24,897.67 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект № 20026 Виж пълна информация
16338 ДГС Разград 03.06.2020 20025 гбр, кл, срлп, тп, трп, чдб Добив на дървесина 27,722.04 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект № 20025 Виж пълна информация
16339 ДГС Разград 03.06.2020 20024 ак, бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пляс, срлп, цр Добив на дървесина 31,390.28 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект № 20024 Виж пълна информация
16340 ДГС Разград 03.06.2020 20021 бл, гбр, кл, мжд, срлп, трп, цр Добив на дървесина 113,390.89 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващи извършване на добив, товарене и трнспортиране на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 20021 Виж пълна информация
16256 ДГС Разград 27.04.2020 20021 бл, гбр, кл, мжд, срлп, трп, цр Добив на дървесина 104,102.20 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващи извършване на добив, товарене и трнспортиране на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 20021 Виж пълна информация
16257 ДГС Разград 27.04.2020 20022 бл, гбр, здб, кл, мжд, пбрс, цр, срлп Добив на дървесина 29,087.23 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект № 20022 Виж пълна информация
16261 ДГС Разград 27.04.2020 20026 бб, гбр, здб, кл, срлп, цр, чдб Добив на дървесина 24,897.67 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект № 20026 Виж пълна информация
16258 ДГС Разград 27.04.2020 20023 бл, гбр, здб, кл, мжд, пбрс, срлп, цр Добив на дървесина 28,172.39 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект № 20023 Виж пълна информация
16259 ДГС Разград 27.04.2020 20024 ак, бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пляс, срлп, цр Добив на дървесина 31,390.28 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект № 20024 Виж пълна информация
16260 ДГС Разград 27.04.2020 20025 гбр, кл, срлп, тп, трп, чдб Добив на дървесина 27,722.04 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект № 20025 Виж пълна информация
16262 ДГС Разград 27.04.2020 20124 ак, бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пляс, срлп, цр Продажба на дървесина 111,906.10 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина 20124 Виж пълна информация
16263 ДГС Разград 27.04.2020 20125 гбр, кл, срлп, тп, трп, чдб Продажба на дървесина 100,772.10 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина 20125 Виж пълна информация
16264 ДГС Разград 27.04.2020 20126 бб, гбр, здб, кл, срлп, цр, чдб Продажба на дървесина 87,236.70 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина 20126 Виж пълна информация
16250 ДГС Разград 14.04.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя, спрей,разредител, необходими за маркиране на дървесина за нуждите на ТП ДГС Разград за 2020г. Виж пълна информация
16069 ДГС Разград 14.01.2020 20011 бл, гбр, здб, кгбр, кдб, кл, мжд, пляс, срлп, цр Добив на дървесина 60,669.47 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващи извършване на добив, товарене и трнспортиране на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 20011 Виж пълна информация
16070 ДГС Разград 14.01.2020 20012 ак, бб, кл, мжд, пбрс, пляс, см, срлп, чб, чдб Добив на дървесина 65,614.65 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващи извършване на добив, товарене и трнспортиране на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 20012 Виж пълна информация
16071 ДГС Разград 14.01.2020 20013 бл, гбр, кл, мжд, срлп, трп, цр Добив на дървесина 104,102.17 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващи извършване на добив, товарене и трнспортиране на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 20013 Виж пълна информация