Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Разград

Бързи връзки

Бързи връзки

Електронни търгове

Електронна система за реализация на дървесина

Към системата
Горско стопанство

Acinia phaselus tellus egstas into cursus urna suscpit vehicula otua pellentesque placerat

Виж повече
Селско стопанство

Acinia phaselus tellus egstas into cursus urna suscpit vehicula otua pellentesque placerat

Виж повече
Лов

Северноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”.

Виж повече

Горска сертификация

07.06.2023 ДГС Разград списък ползване в ГТ на ТП ДГС Разград за 2023г Свали файла
07.06.2023 ДГС Разград Политика за управление на горите на ДГС Разград 2023 Свали файла
07.06.2023 ДГС Разград писмо за кореспонденция 2023 Свали файла
07.06.2023 ДГС Разград писма до общините 2023 Свали файла
07.06.2023 ДГС Разград Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Разград 2023 Свали файла
07.06.2023 ДГС Разград Доклад Резюме мониторинг 2022 ТП ДГС Разград Свали файла
07.06.2023 ДГС Разград Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2022 na ТП ДГС Разград Свали файла
17.06.2022 ДГС Разград Политика за управление на горите на ДГС Разград Свали файла
14.06.2022 ДГС Разград Доклад ВКС Разград - актуализиран 2022 Свали файла
20.05.2022 ДГС Разград Доклад Резюме мониторинг 2021 ТП ДГС Разград Свали файла
Виж всички

Ценоразписи

20.02.2024 ДГС Разград Ценоразпис за продажба на дървесина при ТП ДГС Разград от централен склад Свали файла
20.02.2024 ДГС Разград Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ по реда на чл. 71 от Наредбата при ТП ДГС Разград Свали файла
20.02.2024 ДГС Разград Ценоразпис за продажба на дървесина на корен на физически лица по реда на чл. 111 от ЗГ при ТП ДГС Разград Свали файла
27.02.2023 ДГС Разград Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 24.02.2023г Свали файла
10.01.2023 ДГС Разград Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 01.01.2023г Свали файла
22.08.2022 ДГС Разград Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 22.08.2022г Свали файла
09.03.2022 ДГС Разград Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 01.03.2022г. Свали файла
26.02.2021 ДГС Разград ценоразпис 2021г. Свали файла
20.08.2019 ДГС Разград Ценоразпис 2019 ТП ДГС Разград за продажните цени на дървесина от временен склад, централен склад и остатъци от дървесина и вършина Свали файла
Виж всички
Последни новини

Последни новини