Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Разград Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти на ДГС Разград Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Политика за управление на горите на ДГС Разград Политика за управление на горите на ДГС Разград.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция в ДГС Разград Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция в ДГС Разград.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Политика срещу корупцията и сродни на нея явления в ДГС Разград Антикорупционна практика на ДГС Разград.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Вътрешни правила за решаване на спорове на ДГС Разград Вътрешни правила за решаване на спорове Разград.pdf