Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Разград Горска сертификация Политика за управление на горите на ДГС Разград Политика за управление на горите на ДГС Разград.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Доклад ВКС Разград - актуализиран 2022 Доклад ВКС Разград - актуализиран 2022.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Доклад Резюме мониторинг 2021 ТП ДГС Разград Доклад Резюме мониторинг 2021 ТП ДГС Разград.pdf
ДГС Разград Горска сертификация писмо за кореспонденция със заинтересовани страни 2022г писмо за кореспонденция 2022.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2022 na ТП ДГС Разград Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2022 na ТП ДГС Разград.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Разград 2022 Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Разград 2022.pdf
ДГС Разград Горска сертификация заинтересовани страни 2022г заинтересовани страни 2022г.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Предвидено ползване в ДГС Разград за 2020г Предвидено ползване в ДГС Разград 2022г.pdf
ДГС Разград 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Разград Справка пчелини ТП ДГС Разград.pdf
ДГС Разград 09.03.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 01.03.2022г. Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 01.03.2022г..pdf
ДГС Разград Горска сертификация Ползване в ДГС Разград за 2021г. Ползване в ДГС Разград 2021.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Разград 2021 Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Разград 2021.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност Декларация 2021.pdf
ДГС Разград 26.02.2021 Ценоразпис ценоразпис 2021г. 011181702.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Предвидено ползване в ДГС Разград 2020 Предвидено ползване в ДГС Разград 2020.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Доклад мониторинг 2019 ТП ДГС Разград Доклад мониторинг 2019 ТП ДГС Разград.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2020 na ТП ДГС Разград Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2020 na ТП ДГС Разград.pdf
ДГС Разград 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Разград.doc
ДГС Разград 20.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис 2019 ТП ДГС Разград за продажните цени на дървесина от временен склад, централен склад и остатъци от дървесина и вършина Cenorazpis 2019.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Писмо до всички заинтересовани страни за материали по сертификация Писмо инфо заинтересовани страни 2019.pdf