Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Разград 20.08.2019 Ценоразпис Ценоразпис 2019 ТП ДГС Разград за продажните цени на дървесина от временен склад, централен склад и остатъци от дървесина и вършина Cenorazpis 2019.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Писмо до всички заинтересовани страни за материали по сертификация Писмо инфо заинтересовани страни 2019.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГД Разград 2019 Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГД Разград 2019-converted.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Доклад ВКС Разград - актуализиран 2019г Доклад ВКС Разград - актуализиран 2019.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Териториален обхват на ТП ДГС Разград gsub-t.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Доклад мониторинга за 2018г на ТП ДГС Разград Доклад мониторинг 2018 ТП ДГС Разград.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Ползване в ДГС Разград за 2019г. Ползване в ДГС Разград 2019.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти за 2019г. на ТП ДГС Разград Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2019 na ТП ДГС Разград-converted.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Планирани дейности на ТП ДГС Разград за 2018г. заинтересовани страни.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг в ДГС Разград Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг в дгс разград.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Доклад за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС Разград доклад за мониторинг ДГС Разград.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Уведомление до заинтересовани страни - доклад ГВКС Уведомление до заинтересовани страни - доклад ГВКС.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Резюме на ГСП на ДГС Разград резюме на гсп на ДГС Разград.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти на ДГС Разград Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Политика за управление на горите на ДГС Разград Политика за управление на горите на ДГС Разград.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Декларация за дългосрочен ангажимент на ДГС Разград Декларация за дългосрочен ангажимент на ДГС Разград.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция в ДГС Разград Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция в ДГС Разград.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Политика срещу корупцията и сродни на нея явления в ДГС Разград Антикорупционна практика на ДГС Разград.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Вътрешни правила за решаване на спорове на ДГС Разград Вътрешни правила за решаване на спорове Разград.pdf