Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3170 ДГС Разград 05.01.2012 Продажба на дървесина 26,777.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3172 ДГС Разград 05.01.2012 Продажба на дървесина 42,573.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3174 ДГС Разград 05.01.2012 Продажба на дървесина 60,818.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3176 ДГС Разград 05.01.2012 Продажба на дървесина 32,680.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3178 ДГС Разград 05.01.2012 Продажба на дървесина 44,310.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3181 ДГС Разград 05.01.2012 Продажба на дървесина 105,571.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3183 ДГС Разград 05.01.2012 Продажба на дървесина 23,335.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
3185 ДГС Разград Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 15бр.; Застраховка Автокаско 2бр. Злополука на лицата в МПС 59бр. Виж пълна информация