Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16646 ДГС Разград 14.01.2021 21103 пляс, срлп, гбр, цр, Продажба на дървесина 29,742.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград“ , при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21103 Виж пълна информация
16596 ДГС Разград 09.11.2020 2 Лесокултурни мероприятия 39,600.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на дейността – подготовка на почвата за залесяване с обща площ 110 дка на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16568 ДГС Разград 12.10.2020 20011 бл, гбр, здб, кгбр, кдб, кл, мжд, пляс, срлп, цр Добив на дървесина 64,678.91 лв. без ДДС
Предмет: извършване на комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на дървесина от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 20011 Виж пълна информация
16510 ДГС Разград 18.09.2020 2 Лесокултурни мероприятия 25,920.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на дейността – подготовка на почвата за залесяване с обща площ 72 дка на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2, Виж пълна информация
Процедура № 16510 на ДГС Разград от 18.09.2020 е прекратена!
16439 ДГС Разград 10.08.2020 20011 бл, гбр, здб, кгбр, кдб, кл, мжд, пляс, срлп, цр Добив на дървесина 64,678.91 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващи извършване на добив, товарене и трнспортиране на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 20011 Виж пълна информация
16440 ДГС Разград 10.08.2020 20030 бб, гбр, кл, срлп, чб, чдб, яв Добив на дървесина 21,992.74 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващи извършване на добив, товарене и трнспортиране на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 20030 Виж пълна информация
16441 ДГС Разград 10.08.2020 20031 срлп, пляс, цр, здб, кл, мжд Добив на дървесина 25,108.67 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект № 20031 Виж пълна информация
16443 ДГС Разград 10.08.2020 20032 гбр, трп, кл Добив на дървесина 15,275.68 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект № 20032 Виж пълна информация
16444 ДГС Разград 10.08.2020 20033 ак, бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пляс, срлп, цр Добив на дървесина 14,675.27 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект № 20033 Виж пълна информация
16445 ДГС Разград 10.08.2020 20034 ак, гбр, кл, пбрс, срлп, цр Добив на дървесина 26,533.05 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващи извършване на добив, товарене и трнспортиране на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 20034 Виж пълна информация
16446 ДГС Разград 10.08.2020 20131 срлп, пляс, цр, здб, кл, мжд Продажба на дървесина 77,505.70 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина 20131 Виж пълна информация
16447 ДГС Разград 10.08.2020 20132 гбр, трп, кл Продажба на дървесина 54,047.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина 20132 Виж пълна информация
16448 ДГС Разград 10.08.2020 20133 ак, бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пляс, срлп, цр Продажба на дървесина 51,929.84 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина 20133 Виж пълна информация
16373 ДГС Разград 23.06.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на агротехническа услуга -жътва на земеделска култура /пшеница/ в земеделска земя, собственост на ТП ДГС Разград, СЦДП ДП Габрово Виж пълна информация
16350 ДГС Разград 11.06.2020 20027 гбр,кл,цр,мжд Добив на дървесина 13,333.98 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект № 20027 Виж пълна информация
16330 ДГС Разград 03.06.2020 20126 бб, гбр, здб, кл, срлп, цр, чдб Продажба на дървесина 87,236.70 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина 20126 Виж пълна информация
16332 ДГС Разград 03.06.2020 20125 гбр, кл, срлп, тп, трп, чдб Продажба на дървесина 100,772.10 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина 20125 Виж пълна информация
16334 ДГС Разград 03.06.2020 20124 ак, бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пляс, срлп, цр Продажба на дървесина 111,906.10 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина 20124 Виж пълна информация
16336 ДГС Разград 03.06.2020 20026 бб, гбр, здб, кл, срлп, цр, чдб Добив на дървесина 24,897.67 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект № 20026 Виж пълна информация
16338 ДГС Разград 03.06.2020 20025 гбр, кл, срлп, тп, трп, чдб Добив на дървесина 27,722.04 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект № 20025 Виж пълна информация