Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16850 ДГС Разград 28.09.2021 21421 ак, цр, кл, гбр Продажба на стояща дървесина корен 15,682.95 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21421 Виж пълна информация
16851 ДГС Разград 28.09.2021 21422 ак, цр, кл, срлп, бл Продажба на стояща дървесина корен 22,562.41 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21422 Виж пълна информация
16852 ДГС Разград 28.09.2021 21423 ак, глд, гбр, кл, бк Продажба на стояща дървесина корен 24,554.30 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21423 Виж пълна информация
16853 ДГС Разград 28.09.2021 21424 ак, цр, кл, бл, пбрс, срлп, дж Продажба на стояща дървесина корен 23,113.13 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21424 Виж пълна информация
16854 ДГС Разград 28.09.2021 21425 ак, бл, цр, срлп Продажба на стояща дървесина корен 18,449.29 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21425 Виж пълна информация
16777 ДГС Разград 07.07.2021 1 Доставки 10,800.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Извършване на товарене, претоварване и транспортиране на ТИР на дървесина от временен горски склад от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Разград ТП при СЦДП-ДП-Габрово в Обект №1, Виж пълна информация
16778 ДГС Разград 07.07.2021 2 Доставки 5,400.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Извършване на товарене, претоварване и транспортиране на ТИР на дървесина от временен горски склад от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Разград ТП при СЦДП-ДП-Габрово в Обект №2 Виж пълна информация
16710 ДГС Разград 09.04.2021 21011 ак, бл, гбр, глд, кл, пбрс, срлп, цр Добив на дървесина 12,495.60 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 21011 Виж пълна информация
16711 ДГС Разград 09.04.2021 21012 гбр, здб, кл, пляс, срлп, цр, чб, чдб Добив на дървесина 19,109.44 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 21012 Виж пълна информация
16712 ДГС Разград 09.04.2021 21013 бк, бл, гбр, кгбр, кдб, кл, мж, мкш, пбрс, пляс, срлп, трп, цр, яв Добив на дървесина 21,322.92 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 21013 Виж пълна информация
16713 ДГС Разград 09.04.2021 21014 бк, бл, гбр, дж, здб, кл, пляс, срлп, чдб Добив на дървесина 20,045.23 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 21014 Виж пълна информация
16714 ДГС Разград 09.04.2021 21015 гбр, здб, кл, мжд, пляс, срлп, цр Добив на дървесина 25,108.67 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 21015 Виж пълна информация
16715 ДГС Разград 09.04.2021 21113 бк, бл, гбр, кгбр, кдб, кл, мж, мкш, пбрс, пляс, срлп, трп, цр, яв Продажба на дървесина 70,536.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград“ , при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21113 Виж пълна информация
16716 ДГС Разград 09.04.2021 21114 бк, бл, гбр, дж, здб, кл, пляс, срлп, чдб Продажба на дървесина 64,222.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград“ , при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21114 Виж пълна информация
16718 ДГС Разград 09.04.2021 21115 гбр, здб, кл, мжд, пляс, срлп, цр Продажба на дървесина 80,101.70 лв. без ДДС
Предмет: предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград“ , при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21115 Виж пълна информация
16720 ДГС Разград 09.04.2021 21411 ак Продажба на стояща дървесина корен 43,973.66 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21411 Виж пълна информация
16642 ДГС Разград 14.01.2021 21001 цр, кл, кгбр, гбр, бл, Добив на дървесина 26,237.01 лв. без ДДС
Предмет: извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 21001 Виж пълна информация
16643 ДГС Разград 14.01.2021 21002 здб, кл, гбр, мжд, кдб, цр, бл, Добив на дървесина 109,616.11 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на дървесина от временен склад до централен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 21002 Виж пълна информация
16644 ДГС Разград 14.01.2021 21003 срлп, цр, чдб, здб, гбр, глд, пляс, ак, кл, мжд, пбрс, бк, яв, чб, см, шс, дж, Добив на дървесина 122,310.44 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на дървесина от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 21003 Виж пълна информация
16645 ДГС Разград 14.01.2021 21004 ак, срлп, цр Добив на дървесина 67,637.80 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на дървесина от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 21004 Виж пълна информация