Лични данни

11 Oct
2018
Информация относно обработването на лични данни съгласно общ регламент относно защитата на данните.

Документи

КОНТАКТИ

гр. Разград, ул. "Черна" №34
тел. 0889230880
факс:
e-mail: razgrad@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч