Дърва за населението

12 Jul
2019
Дърва за населението по Общини: Цар Калоян, Лозница, Самуил и от базата на ТП ДГС Разград
КОНТАКТИ

гр. Разград, ул. "Черна" №34
тел. 0889230880
факс:
e-mail: razgrad@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч