Пон - Пет 8:30 - 17:00

2 200 килограма отпадъци изчисти ДГС Разград

19.09.2022

Служителите на Държавно горско стопанство Разград участваха в инициативата „Да изчистим България заедно“, посредством почистване на два обекта, разположени на територията на стопанството. В почистването на отдел 53, подотдел „с“, разположен в близост до разградското село Осенец, участие взеха седем служители, които събраха 900 кг. пластмасови остатъци от автомобили, бутилки, найлони и други битови отпадъци.
Седем служители на стопанството се включиха и в почистването на местността „Бункера“, край лознишкото село Манастирско. Събраните 42 чувала с отпадъци, с общо тегло 1 300 кг са изхвърлени на обозначените за целта места, а замърсената площ на отдела вече е напълно изчистена.