Пон - Пет 8:30 - 17:00

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
директор Пламен Колев 0889230880
лесничей Даниел Николов 0896699552
горски стражар Никола Иванов 0899109709
заместник директор Славин Славов 0886582808
главен счетоводител Димитричка Манчева 0877923009
ръководител участък, горско стопанство Васил Василев 0885961093
ръководител участък, горско стопанство Милен Неделчев 0889230887
лесоинженер Атанас Димитров 0885825350
ръководител участък, горско стопанство Нурай Хюсеин 0885119516
помощник лесничей Мехмед Газинов 0887176444
помощник лесничей Исуф Алиев 0885825358
счетоводител Иванка Янкова 0885961060
касиер-домакин Стефка Попова 0886642616
финансов контрольор Цветалина Късова 0878680214
техник горско стопанство Деян Иванов 0885825356
техник горско стопанство Ахмед Галиб 0889230882
техник горско стопанство Салим Салим 0885960846
горски стражар Мартин Пенев 0889230883
горски стражар Сунай Вейсал 0877323186
горски стражар Наджи Хаджиюсуф 0887000079