Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00242/15092021/163644 - HLI3KVE
Дата/Час: 15.09.2021 16:37
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №587957 / 2020-12-31 / 270 / ф
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: Д. ЛЕСГРУП. 2019.ЕООД, обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, адрес: жк. МЛАДОСТ. бл. 312.вхА.ет.4.ап.12, ЕИК: 205845858
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: с. Врабците - 42.869227,25.214650
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ3024АН
Километри: 0
Превозва се от: Цветан Конов
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 3
Куб.м³ 0.4 м³
Общо: 3 бр. / 0.4 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.6 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.6 м³
Всичко: 4 бр. / 6 пр.м³ / 4 м³