Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4510/00344/15092021/163607 - BB9KWUD
Дата/Час: 15.09.2021 16:36
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №621451 / 2021-07-23 / 203 / б
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: ЕЛЕНА БОР ООД, адрес: ул. Трети март 14, ЕИК: 204730931
Пътува до:
Получател: ЕЛЕНА БОР ООД, адрес: ул. Трети март 14, ЕИК: 204730931
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - ул3ти март 14
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0283КТ
Километри: 0
Превозва се от: Х. Якъбов
Спедитор: Стефан Стефанов (А 5923)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 32
Куб.м³ 3.24 м³
Общо: 32 бр. / 3.24 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 6.6 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.6 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 7
Куб.м³ 0.74 м³
Общо: 7 бр. / 0.74 м³
Всичко: 40 бр. / 11 пр.м³ / 10.58 м³