Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4531/00387/15092021/162522 - 7RNOKQE
Дата/Час: 15.09.2021 16:26
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: КРИС ТРАНС ЕЛЕНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: , ЕИК: 200304279
Пътува до:
Получател: КРИС ТРАНС ЕЛЕНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: , ЕИК: 200304279
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - трети март 18
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2051ВА
Километри: 0
Превозва се от: Валентин Кочев
Спедитор: Хасан Балабанов (А3360)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 4
Куб.м³ 1.28 м³
Общо: 4 бр. / 1.28 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 45
Куб.м³ 7.85 м³
Общо: 45 бр. / 7.85 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 21
Куб.м³ 1.82 м³
Общо: 21 бр. / 1.82 м³
Всичко: 70 бр. / 10.95 м³