Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4439/00262/15092021/161541 - H1IVUAF
Дата/Час: 15.09.2021 16:16
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №624704 / 2021-08-11 / 334 / н1
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ЕВРОЛЕС 2001 ООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Хр. Смирненски 44, ЕИК: 200467550
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: с. Камещица - Камещница
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5618АН
Километри: 0
Превозва се от: Боян Петков
Спедитор: Христо Тодоров (А9463)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 11
Куб.м³ 1.73 м³
Общо: 11 бр. / 1.73 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 17
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 17 бр. / 1.65 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 4
Куб.м³ 0.26 м³
Общо: 4 бр. / 0.26 м³
Всичко: 32 бр. / 3.64 м³