Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4528/00289/15092021/161126 - JKTCDT1
Дата/Час: 15.09.2021 16:11
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №624085 / 2021-08-09 / 24 / ж
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ПЕТКОВ ГРУП ЕООД, адрес: , ЕИК: 204844422
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Златарица
Адрес: с. Сливовица - тир станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2755КН
Километри: 0
Превозва се от: Ивелин Георгиев
Спедитор: Стефан Делисъбев (А3913)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Всичко: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³