Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4481/00112/15092021/160033 - 2AC9GQY
Дата/Час: 15.09.2021 16:01
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628198 / 2021-09-01 / 201 / г
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Пътува до:
Получател: трейдком 2013еоод, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. пристанище Свищов, ЕИК: 202646370
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - ул. пристанище Свищов
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р0490КА
Номер на ремарке: Р2085ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Н. Ниязиев
Спедитор: Кольо Колев (А 6539)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Колове
Брой 105
Куб.м³ 5.2 м³
Общо: 105 бр. / 5.2 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 34 пр.м³
Куб.м³ 18.7 м³
Общо: 1 бр. / 34 пр.м³ / 18.7 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 108 бр. / 40 пр.м³ / 27.2 м³