Пон - Пет 8:30 - 17:00

Бързи връзки

Бързи връзки

Електронни търгове

Електронна система за реализация на дървесина

Към системата
Важно!
Недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове

Заявление за издаване на позволително за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове

Подай заявление
Лов

Северноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”.

Виж повече

Горска сертификация

10.06.2024 ДГС Разград списък на подотделите на територията на ТП ДГС Разград, в които е планирано ползване през 2024 Свали файла
10.06.2024 ДГС Разград Политика за управление на горите на ДГС Разград 2024 Свали файла
10.06.2024 ДГС Разград писмо за кореспонденция 2024 Свали файла
10.06.2024 ДГС Разград писма до общините 2024 Свали файла
10.06.2024 ДГС Разград Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Разград 2024 Свали файла
10.06.2024 ДГС Разград Доклад Резюме мониторинг 2023 ТП ДГС Разград Свали файла
10.06.2024 ДГС Разград Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2023 na ТП ДГС Разград Свали файла
07.06.2023 ДГС Разград списък ползване в ГТ на ТП ДГС Разград за 2023г Свали файла
07.06.2023 ДГС Разград Политика за управление на горите на ДГС Разград 2023 Свали файла
07.06.2023 ДГС Разград писмо за кореспонденция 2023 Свали файла
Виж всички

Ценоразписи

11.06.2024 ДГС Разград Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад в сила от 01.06.2024г Свали файла
20.02.2024 ДГС Разград Ценоразпис за продажба на дървесина при ТП ДГС Разград от централен склад Свали файла
20.02.2024 ДГС Разград Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ по реда на чл. 71 от Наредбата при ТП ДГС Разград Свали файла
20.02.2024 ДГС Разград Ценоразпис за продажба на дървесина на корен на физически лица по реда на чл. 111 от ЗГ при ТП ДГС Разград Свали файла
27.02.2023 ДГС Разград Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 24.02.2023г Свали файла
10.01.2023 ДГС Разград Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 01.01.2023г Свали файла
22.08.2022 ДГС Разград Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 22.08.2022г Свали файла
09.03.2022 ДГС Разград Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 01.03.2022г. Свали файла
26.02.2021 ДГС Разград ценоразпис 2021г. Свали файла
20.08.2019 ДГС Разград Ценоразпис 2019 ТП ДГС Разград за продажните цени на дървесина от временен склад, централен склад и остатъци от дървесина и вършина Свали файла
Виж всички
Последни новини

Последни новини